BRAJLMEDIA

Firma

DORADZTWO

Nie musicie się Państwo znać na brajlu, tyflografice czy specyfice potrzeb osób z dysfunkcją wzroku – my jesteśmy od tego i to nasze zadanie, żeby rozwiązać Państwa problemy w tym zakresie.
dlaczego my - gwarantujemy - jakość

JAKOŚĆ

Wydruki sprawdzamy własnoręcznie pod względem czytelności, wyrazistości, odpowiedniej wysokości. To, co wykonamy ma naprawdę służyć osobom z dysfunkcją wzroku;
dlaczego my - gwarantujemy - poprawność

POPRAWNOŚĆ

Nasze wydruki były sprawdzane wielokrotnie przez Polski Związek Niewidomych, który wystawiał opinie dla Inwestorów – pamiętajcie Państwo o tym, że Inwestorzy mogą zażądać takiego potwierdzenia – nie jesteśmy najtańsi ale nasze produkty są wykonane poprawnie
BrajlMedia-kwadrat (1)

ODPOWIADAMY NASZĄ MARKĄ ZA WYKONANE PRZEZ NAS ZLECENIA

Nie podejmujemy się zadań, które nie będą w praktyce przydatne osobom z dysfunkcją wzroku;
BRAJL MEDIA

FIRMA

Jesteśmy zespołem osób w większości z dysfunkcją wzroku, który działa na rzecz niewidomych i słabowidzących, w celu ułatwienia dostępu do informacji i przełamywanie barier w pełnoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym.

BRAJL MEDIA to Przedsiębiorstwo Społeczne, spółka non-profit. Cały zysk jest przeznaczany na wzmocnienie potencjału własnego od rozwoju kompetencji pracowników, tworzenie nowych stanowisk pracy po rozbudowę parku maszynowego w celu zapewnienia doskonałej jakości produktów, mających służyć osobom niewidomym i słabowidzącym.

Kierownictwo

Poznaj nasz zespół

Otrzymacie Państwo dokładnie to, czego potrzebujecie

Wykonane przez nas projekty są wysyłane do Państwa akceptacji, wyjaśniamy z Państwem wszystkie wątpliwości, proponujemy rozwiązania, wprowadzamy poprawki dla uzyskania optymalnego efektu i Państwa zadowolenia.
STAN NA 31.12.2022
99%

Zadowolenia
z realizacji

0.5%

3 reklamacje - od początku działalności

Najczęściej zadawane pytania

Jest tutaj wiele zmiennych, które mają wpływ na cenę, dlatego każde zapytanie wyceniane jest indywidualnie. Przede wszystkim musimy wiedzieć ile informacji jest do przekazania na planie, w jakiej formie otrzymamy od Państwa materiały (czy będą to pliki graficzne gotowe do dalszej pracy, czy musimy projektować wszystko od początku na podstawie zdjęcia lub szkicu), jakie usługi dodatkowe będą Państwa interesowały (niestandardowy materiał, stojak, mocowania, dostawa i montaż).
Najłatwiej będzie nam wycenić plan tyflograficzny gdy otrzymamy od Państwa rzut powierzchni oraz listę z nazwami pomieszczeń, oznaczeń przestrzeni. Wtedy będziemy mogli określić optymalną wielkość tablicy z uwzględnieniem wypukłego planu funkcjonalno- przestrzennego oraz legendy z pismem punktowym Braille’a.
To zależy od ilości informacji, które mają się znaleźć na planie. Przeważnie umieszczamy legendę po lewej stronie a plan sytuacyjny po prawej. Osoba niewidoma jedną ręką (a dokładniej palcem wskazującym) będzie odczytywała informacje z legendy, drugą ręką szukała odpowiednich miejsc na planie. Dla wygody optymalna wielkość planu to rozmiar A2.
W 99,9% przypadków działamy on-line. Na podstawie Państwa zapytania przygotowujemy wycenę. Po jej akceptacji i złożeniu zamówienia przystępujemy do projektowania. Otrzymujecie Państwo projekty do akceptacji, uwzględniamy w cenie sesję poprawkową i ponownie przedstawiamy projekty do akceptacji, jeżeli jest taka potrzeba. Po akceptacji z Państwa strony następuje produkcja zlecenia, wysyłamy lub dostarczamy i montujemy Państwa zamówienie
Jak najbardziej, świadczymy taką usługę na terenie całego kraju i poza granicami.

Znamy się na naszej pracy, mamy świetne ceny i wysoką jakość. Klienci nam ufają dlatego Tylko w 2022 roku wykonaliśmy

0
planów
tyflograficznych
0
tabliczek
z brajlem
0
naklejek
z brajlem